SUMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje następującą

Politykę Bezpieczeństwa oraz Zasady przetwarzania danych osobowych§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest firma SUMARIS SP. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 502346 , NIP: 9721248568, REGON: 302681331. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby tego dokumentu oraz zgodnie z wytycznymi RODO dotyczącymi między innymi komunikowania się prostym i przejrzystym językiem, termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dodatkowo w związku z RODO wdrożyliśmy szereg procedur bezpieczeństwa dostosowujących nasze procedury do rozporządzenia.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Jakie masz uprawnienia

 1. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 2. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Masz prawo żądać udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem biuro@sumaris.pl. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub stosowanej przez nas Polityki Bezpieczeństwa proszą się kontaktować na podany wyżej adres email.

§3. Kto jest odbiorcą danych osobowych

 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności stosują się do:
  • RODO, jeśli podmiot ma swoją siedzibie w jednym z państw należących do Unii Europejskiej
  • Privacy Shield, jeśli podmiot ma swoją siedzibę w państwie nie należącym do UE. Privacy Shield gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 2. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:
  • Firma, której zleciliśmy prowadzenie księgowości
  • Firmy zajmujące się przesyłkami kurierskimi i pocztowymi
  • Firmy świadczące usługi teleinformatyczne takie jak hosting strony internetowej, poczta internetowa, kalendarze w chmurze, komunikatory internetowe i inne.
  • Osoby lub firmy, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym systemów informatycznych mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Proszę się jednak nie obawiać, wszystkie firmy z których usług korzystamy, tj: Google, Microsoft, Skype przystąpili do programu Privacy Shield więc Twoje dane są odpowiednio chronione.

§4. Jakie dane i w jaki sposób przetwarzamy

 1. Zamówienia sprzedaży. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.
 2. Ofertowanie. Zgłaszająs prośbę o ofertę na nasze produkty lub usługi w jakikolwiek sposób musisz przekazać swoje dane niezbędne do skontaktowania się z Tobą. W jaki sposób traktujemy te dane przedstawiliśmy w kolejnym punkcie – poniżej.
 3. Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z Tobą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by ten kontakt nawiązać.
  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 4. Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 5. Cookies. Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu, inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
  Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies ale pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Naprawdę dbamy o Twoją prywatność, staramy się dobrze chronić Twoje dane osobowe i przetwarzać je tylko w zakresie niezbędnym do naszych relacji biznesowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania prosimy o kontakt z naszym biurem telefonicznie pod numerem: +48 61 8407492, bądź mejlowo: mail:biuro@sumaris.pl